محصولات سایت

بازی گردو Game Gerdoo

به فروشگاه اینترنتی بازی گردو بازی ست خوش آمدید

بازی Splasher مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Splasher مخصوص PC

Splasher PC Game

مدلبازی Splasher مخصوص PC
تعداد دیسکیک عدد
حافظه (رم) مورد نیاز4 گیگابایت
مناسب رده سنیبزرگتر از 12 سال
نوع دیسکDVD
سبکاکشن
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
تماس بگیرید
بازی SHINY مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی SHINY مخصوص PC

SHINY PC Game

مدلبازی SHINY مخصوص PC
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
سبکاکشن
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
تعداد دیسکیک عدد
نوع دیسکDVD-9
تماس بگیرید
بازی Left 4 Dead 2 مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Left 4 Dead 2 مخصوص PC

Left 4 Dead 2 PC Game

مدلبازی Left 4 Dead 2 مخصوص PC
تعداد دیسکدو عدد
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD
حافظه (رم) مورد نیاز8 گیگابایت
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
سبکاکشن
تماس بگیرید
بازی Microsoft Flight Simulator مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Microsoft Flight Simulator مخصوص PC

Microsoft Flight Simulator PC Game

مدلبازی Microsoft Flight Simulator مخصوص PC
نوع دیسکDVD
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
حافظه (رم) مورد نیاز512 مگابایت
سبکشبیه سازی
تعداد دیسکسه عدد
موجود نیست
بازی Pes 2018 Gold 2 Edition مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Pes 2018 Gold 2 Edition مخصوص PC

Pes 2018 Gold 2 Edition PC Game

مدلبازی Pes 2018 Gold 2 Edition مخصوص PC
تعداد دیسکدو عدد
سبکورزشی
حافظه (رم) مورد نیاز8 گیگابایت
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
نوع دیسکDVD-9
موجود نیست
بازی Need For Speed Most Wanted مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Need For Speed Most Wanted مخصوص PC

Need For Speed Most Wanted PC Game

مدلبازی Need For Speed Most Wanted مخصوص PC
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
تعداد دیسکدو عدد
حافظه (رم) مورد نیاز2 گیگابایت
سبکمسابقه ای
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD-9
موجود نیست
بازی Call of Duty Ghosts مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Call of Duty Ghosts مخصوص PC

Call of Duty Ghosts PC Game

مدلبازی Call of Duty Ghosts مخصوص PC
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
سبکجنگی تیر اندازی
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
حافظه (رم) مورد نیاز6 گیگابایت
نوع دیسکDVD-9
تعداد دیسکسه عدد
موجود نیست
بازی King Of The Road مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی King Of The Road مخصوص PC

King Of The Road For PC Game

مدلبازی King Of The Road مخصوص PC
مناسب رده سنیبزرگتر از 12 سال
تعداد دیسکیک عدد
سبکمسابقه ای شبیه سازی
نوع دیسکDVD
حافظه (رم) مورد نیاز128 مگابایت
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
موجود نیست
بازی Teenage Mutant Ninja Turtles مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Teenage Mutant Ninja Turtles مخصوص PC

Teenage Mutant Ninja Turtles For PC Game

مدلبازی Teenage Mutant Ninja Turtles مخصوص PC
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD
سبکماجراجویی اکشن
مناسب رده سنیبزرگتر از 12 سال
تعداد دیسکیک عدد
حافظه (رم) مورد نیاز2 گیگابایت
موجود نیست
بازی PES 2018 Lite2 Edition مناسب برای سیستم های ضعیف مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی PES 2018 Lite2 Edition مناسب برای سیستم های ضعیف مخصوص PC

PES 2018 Lite Edition For PC Game

مدلبازی PES 2018 Lite2 Edition مناسب برای سیستم های ضعیف مخصوص PC
حافظه (رم) مورد نیاز4 گیگابایت
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD-9
سبکورزشی
تعداد دیسکدو عدد
موجود نیست
بازی Crysis Warhead مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Crysis Warhead مخصوص PC

Crysis Warhead For PC Game

مدلبازی Crysis Warhead مخصوص PC
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD-9
حافظه (رم) مورد نیاز2 گیگابایت
سبکتیر اندازی
موجود نیست
بازی Real Boxing مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Real Boxing مخصوص PC

Real Boxing PC Game

مدلبازی Real Boxing مخصوص PC
تعداد دیسکیک عدد
سبکورزشی
حافظه (رم) مورد نیاز3 گیگابایت
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
موجود نیست
بازی Dawn Of War مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Dawn Of War مخصوص PC

Dawn Of War PC Game

مدلبازی Dawn Of War مخصوص PC
نوع دیسکDVD-9
تعداد دیسکیک عدد
سبکاستراتژیک
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
حافظه (رم) مورد نیاز1 گیگابایت
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
موجود نیست
بازی Lego Batman 3 Beyond Gotham مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Lego Batman 3 Beyond Gotham مخصوص PC

Lego Batman 3 Beyond Gotham PC Game

مدلبازی Lego Batman 3 Beyond Gotham مخصوص PC
سبکماجراجویی اکشن
حافظه (رم) مورد نیاز2 گیگابایت
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD-9
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
موجود نیست
بازی Resident Evil Operation Raccoon City مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Resident Evil Operation Raccoon City مخصوص PC

Resident Evil Operation Raccoon City PC Game

مدلبازی Resident Evil Operation Raccoon City مخصوص PC
سبکتیر اندازی
تعداد دیسکدو عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD
حافظه (رم) مورد نیاز2 گیگابایت
موجود نیست
بازی Styx Shards Of Darkness مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Styx Shards Of Darkness مخصوص PC

Styx Shards Of Darkness PC Game

مدلبازی Styx Shards Of Darkness مخصوص PC
سبکماجراجویی اکشن
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD-9
تعداد دیسکدو عدد
حافظه (رم) مورد نیاز8 گیگابایت
موجود نیست
بازی Resident Evil HD Remaster مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Resident Evil HD Remaster مخصوص PC

Resident Evil HD Remaster PC Game

مدلبازی Resident Evil HD Remaster مخصوص PC
تعداد دیسکدو عدد
حافظه (رم) مورد نیاز2 گیگابایت
نوع دیسکDVD-9
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
سبکماجراجویی اکشن
موجود نیست
بازی PES 2018 مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی PES 2018 مخصوص PC

Pes 2018 PC Game

مدلبازی PES 2018 مخصوص PC
سبکورزشی
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
نوع دیسکDVD-9
تعداد دیسکدو عدد
حافظه (رم) مورد نیاز8 گیگابایت
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
موجود نیست
بازی Batman Arkham Asylum مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Batman Arkham Asylum مخصوص PC

Batman Arkham Asylum PC Game

مدلبازی Batman Arkham Asylum مخصوص PC
حافظه (رم) مورد نیاز1 گیگابایت
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
سبکماجراجویی اکشن
تعداد دیسکدو عدد
نوع دیسکDVD
موجود نیست
بازی A Game of Hrones Genesis مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی A Game of Hrones Genesis مخصوص PC

A Game of Hrones Genesis PC Game

مدلبازی A Game of Hrones Genesis مخصوص PC
نوع دیسکDVD
سبکاستراتژیک
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
حافظه (رم) مورد نیاز2 گیگابایت
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
موجود نیست
بازی Call of Duty Modern Warfare 2 مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Call of Duty Modern Warfare 2 مخصوص PC

Call of Duty Modern Warfare 2 PC Game

مدلبازی Call of Duty Modern Warfare 2 مخصوص PC
حافظه (رم) مورد نیاز2 گیگابایت
تعداد دیسکدو عدد
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
نوع دیسکDVD
سبکاکشن
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
موجود نیست
بازی Shadow of Mordor مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Shadow of Mordor مخصوص PC

Shadow of Mordor PC Game

مدلبازی Shadow of Mordor مخصوص PC
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
تعداد دیسکسه عدد
سبکماجراجویی اکشن
نوع دیسکDVD-9
حافظه (رم) مورد نیاز3 گیگابایت
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
موجود نیست
بازی Assassins Creed Chronicles India مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Assassins Creed Chronicles India مخصوص PC

Assassins Creed Chronicles India PC Game

مدلبازی Assassins Creed Chronicles India مخصوص PC
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
سبکاکشن
حافظه (رم) مورد نیاز2 گیگابایت
نوع دیسکDVD
موجود نیست
بازی ANNO 2205 مخصوص PC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی ANNO 2205 مخصوص PC

ANNO 2205 PC Game

مدلبازی ANNO 2205 مخصوص PC
سازگاریکامپیوتر و لپ‌تاپ
مناسب رده سنیبزرگتر از 12 سال
حافظه (رم) مورد نیاز4 گیگابایت
نوع دیسکDVD
سبکاستراتژیک شبیه سازی
تعداد دیسکدو عدد
موجود نیست
صفحه 1 از 16
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
بازی ست Bazi Set
فروشگاه اینترنتی بازی ست به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی کنسول های بازی، پلی استیشن،ایکس باکس می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات گیم در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کنسول بازی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی بازی ست با هدف ارائه جدید ترین لوازم بازی از قبیل کنسول خانگی ،کنسول پرتابل، لوازم جانبی کنسول بازی مانند کنترلر و دسته بازی ،انواع بازی ، گیفت کارت و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند سونی، مایکروسافت، مارشال با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه بازی و گیم فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن