محصولات سایت

بازی سونی Game Sony

به فروشگاه اینترنتی بازی سونی بازی ست خوش آمدید

بازی Drive Club VR مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Drive Club VR مخصوص PS4

Drive Club VR PS4 Game

مدلبازی Drive Club VR مخصوص PS4
سازگاریپلی استیشن 4
سبکمسابقه ای ورزشی شبیه سازی
نوع دیسکBlu-Ray
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Eagle Flight مخصوص Ps4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Eagle Flight مخصوص Ps4

Eagle Flight Ps4 Game

مدلبازی Eagle Flight مخصوص Ps4
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریپلی استیشن 4
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
سبکماجراجویی شبیه سازی
نوع دیسکBlu-Ray
تماس بگیرید
بازی Rigs Mechanized Combat League مخصوص Ps4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Rigs Mechanized Combat League مخصوص Ps4

rigs mechanized combat league Ps4 Game

مدلبازی Rigs Mechanized Combat League مخصوص Ps4
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
نوع دیسکBlu-Ray
تعداد دیسکیک عدد
سبکجنگی مسابقه ای تیر اندازی
سازگاریپلی استیشن 4
تماس بگیرید
بازی Battlefield1 مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Battlefield1 مخصوص PS4

Battlefield1 PS4 Game

مدلبازی Battlefield1 مخصوص PS4
تعداد دیسکیک عدد
سبکجنگی اکشن تیر اندازی
مناسب رده سنیبزرگتر از 10 سال
نوع دیسکBlu-Ray
سازگاریپلی استیشن 4
تماس بگیرید
بازی Rocket League Collectors Edition مخصوص Ps4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Rocket League Collectors Edition مخصوص Ps4

Rocket League Collectors Edition PS4 Game

مدلبازی Rocket League Collectors Edition مخصوص Ps4
نوع دیسکBlu-Ray
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
سازگاریپلی استیشن 4
سبکمسابقه ای ورزشی
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Battlefield 4 مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Battlefield 4 مخصوص PS4

Battlefield 4 PS4 Game

مدلبازی Battlefield 4 مخصوص PS4
مناسب رده سنیبزرگتر از 10 سال
سبکجنگی تیر اندازی
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریپلی استیشن 4
نوع دیسکBlu-Ray
تماس بگیرید
بازی Dirt 4 مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Dirt 4 مخصوص PS4

Dirt 4 PS4 Game

مدلبازی Dirt 4 مخصوص PS4
سبکمسابقه ای
مناسب رده سنیبزرگتر از 10 سال
سازگاریپلی استیشن 4
نوع دیسکBlu-Ray
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Battlefield1 Deluxe Premier Front مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Battlefield1 Deluxe Premier Front مخصوص PS4

Battlefield1 Deluxe Premier Front PS4 Game

مدلبازی Battlefield1 Deluxe Premier Front مخصوص PS4
سبکجنگی اکشن تیر اندازی
سازگاریپلی استیشن 4
نوع دیسکBlu-Ray
مناسب رده سنیبزرگتر از 17 سال
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Titanfall2 مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Titanfall2 مخصوص PS4

Titanfall PS4 Game

مدلبازی Titanfall2 مخصوص PS4
سبکتیر اندازی
مناسب رده سنیبزرگتر از 17 سال
تعداد دیسکیک عدد
نوع دیسکBlu-Ray
سازگاریپلی استیشن 4
تماس بگیرید
بازی Need For Speed Pay Back مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Need For Speed Pay Back مخصوص PS4

مدلبازی Need For Speed Pay Back مخصوص PS4
مناسب رده سنیبزرگتر از 10 سال
نوع دیسکBlu-Ray
تعداد دیسکیک عدد
سبکمسابقه ای ورزشی
سازگاریپلی استیشن 4
تماس بگیرید
بازی Fifa 18 Russia Edition مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Fifa 18 Russia Edition مخصوص PS4

مدلبازی Fifa 18 Russia Edition مخصوص PS4
سبکورزشی
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
سازگاریپلی استیشن 4
نوع دیسکBlu-Ray
تماس بگیرید
بازی Farpoint VR مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Farpoint VR مخصوص PS4

مدلبازی Farpoint VR مخصوص PS4
سبکسه‌بعدی
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریپلی استیشن 4
مناسب رده سنیبزرگتر از 16 سال
تماس بگیرید
بازی Lego Harry Potter Collection مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Lego Harry Potter Collection مخصوص PS4

PS4 Lego Harry Potter Collection Game

مدلبازی Lego Harry Potter Collection مخصوص PS4
سازگاریپلی استیشن 4
تعداد دیسکیک عدد
نوع دیسکBlu-Ray
سبکماجراجویی
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
تماس بگیرید
بازی Call of Duty Ghost مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Call of Duty Ghost مخصوص PS4

PS4 Call of Duty Ghost Game

مدلبازی Call of Duty Ghost مخصوص PS4
نوع دیسکBlu-Ray
سازگاریپلی استیشن 4
سبکاکشن تیر اندازی
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 17 سال
تماس بگیرید
بازی Lego Batman 3 Beyond Gotham مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Lego Batman 3 Beyond Gotham مخصوص PS4

PS4 Logo Batman 3 Beyond Gotham Game

مدلبازی Lego Batman 3 Beyond Gotham مخصوص PS4
سبکماجراجویی فکری اکشن
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
نوع دیسکBlu-Ray
سازگاریپلی استیشن 4
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Need For Speed مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Need For Speed مخصوص PS4

PS4 Need For Speed Game

مدلبازی Need For Speed مخصوص PS4
تعداد دیسکیک عدد
سبکمسابقه ای
نوع دیسکBlu-Ray
سازگاریپلی استیشن 4
مناسب رده سنیبزرگتر از 12 سال
تماس بگیرید
بازی Battle Zone مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Battle Zone مخصوص PS4

PS4 Battle Zone Game

مدلبازی Battle Zone مخصوص PS4
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریپلی استیشن 4
نوع دیسکBlu-Ray
سبکجنگی سه‌بعدی تیر اندازی
مناسب رده سنیبزرگتر از 13 سال
تماس بگیرید
بازی Minecraft Playstation 4 Edition مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Minecraft Playstation 4 Edition مخصوص PS4

PS4 Minecraft Playstation 4 Edition Game

مدلبازی Minecraft Playstation 4 Edition مخصوص PS4
سبکاستراتژیک فکری
مناسب رده سنیبزرگتر از 10 سال
سازگاریپلی استیشن 4
نوع دیسکBlu-Ray
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Shadow of the Colossus مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Shadow of the Colossus مخصوص PS4

PS4 Shadow Of The Clossus Game

مدلبازی Shadow of the Colossus مخصوص PS4
سبکماجراجویی
سازگاریپلی استیشن 4
تعداد دیسکیک عدد
نوع دیسکBlu-Ray
مناسب رده سنیبزرگتر از 12 سال
تماس بگیرید
بازی Lego Marvel Super Heroes 2 مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Lego Marvel Super Heroes 2 مخصوص PS4

PS4 Lego Marvel Super Heroes 2 Game

مدلبازی Lego Marvel Super Heroes 2 مخصوص PS4
سازگاریپلی استیشن 4
سبکاکشن ماجراجویی فکری
تعداد دیسکیک عدد
نوع دیسکBlu-Ray
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
تماس بگیرید
بازی Destiny 2 مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Destiny 2 مخصوص PS4

PS4 Destiny 2 Game

مدلبازی Destiny 2 مخصوص PS4
سبکاکشن تیر اندازی جنگی
نوع دیسکBlu-Ray
مناسب رده سنیبزرگتر از 12 سال
سازگاریپلی استیشن 4
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Last Of Us Remastered مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Last Of Us Remastered مخصوص PS4

مدلبازی Last Of Us Remastered مخصوص PS4
سبکجنگی نقش آفرینی
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
نوع دیسکBlu-Ray
سازگاریپلی استیشن 4
تماس بگیرید
بازی Fifa 18 به همراه کد Icon Edition مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Fifa 18 به همراه کد Icon Edition مخصوص PS4

Fifa 18 And Icon Edition Code For PS4

مدلبازی Fifa 18 به همراه کد Icon Edition مخصوص PS4
سازگاریپلی استیشن 4
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
سبکمسابقه ای شبیه سازی ورزشی
تماس بگیرید
بازی Ben10 مخصوص PS4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Ben10 مخصوص PS4

Ben10 For Ps4 Game

مدلبازی Ben10 مخصوص PS4
تعداد دیسکیک عدد
نوع دیسکBlu-Ray
سبکاکشن
مناسب رده سنیبزرگتر از 10 سال
سازگاریپلی استیشن 4
تماس بگیرید
صفحه 1 از 4
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
بازی ست Bazi Set
فروشگاه اینترنتی بازی ست به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی کنسول های بازی، پلی استیشن،ایکس باکس می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات گیم در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کنسول بازی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی بازی ست با هدف ارائه جدید ترین لوازم بازی از قبیل کنسول خانگی ،کنسول پرتابل، لوازم جانبی کنسول بازی مانند کنترلر و دسته بازی ،انواع بازی ، گیفت کارت و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند سونی، مایکروسافت، مارشال با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه بازی و گیم فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن