محصولات سایت

بازی متفرقه Game Other

به فروشگاه اینترنتی بازی متفرقه بازی ست خوش آمدید

بازی Sniper 2 مخصوص PS2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Sniper 2 مخصوص PS2

مدلبازی Sniper 2 مخصوص PS2
سازگاریپلی استیشن 2
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
نوع دیسکDVD
تعداد دیسکیک عدد
سبکاکشن
تماس بگیرید
بازی Jurassic Park مخصوص PS2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Jurassic Park مخصوص PS2

مدلبازی Jurassic Park مخصوص PS2
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
سبکاکشن
سازگاریپلی استیشن 2
تعداد دیسکیک عدد
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
بازی Fifa 18 لیگ برتر 96-97 مخصوص PS2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Fifa 18 لیگ برتر 96-97 مخصوص PS2

مدلبازی Fifa 18 لیگ برتر 96-97 مخصوص PS2
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
سازگاریپلی استیشن 2
نوع دیسکDVD
سبکورزشی
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی PES 2018 Russia 2018 مخصوص PS2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی PES 2018 Russia 2018 مخصوص PS2

مدلبازی PES 2018 Russia 2018 مخصوص PS2
سبکورزشی
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
نوع دیسکDVD
سازگاریپلی استیشن 2
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Fifa18 به همراه لیگ برتر 96-97 با گزارش عادل فردوسی پور مخصوص PS2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Fifa18 به همراه لیگ برتر 96-97 با گزارش عادل فردوسی پور مخصوص PS2

مدلبازی Fifa18 به همراه لیگ برتر 96-97 با گزارش عادل فردوسی پور مخصوص PS2
سبکورزشی
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
نوع دیسکDVD
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریپلی استیشن 2
تماس بگیرید
بازی Medal of Honor Airborne مخصوص ایکس باکس 360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Medal of Honor Airborne مخصوص ایکس باکس 360

مدلبازی Medal of Honor Airborne مخصوص ایکس باکس 360
نوع دیسکDVD-9
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
سبکنقش آفرینی تیر اندازی
سازگاریایکس باکس 360
تماس بگیرید
بازی Crash Mind Over Mutant مخصوص ایکس باکس 360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Crash Mind Over Mutant مخصوص ایکس باکس 360

مدلبازی Crash Mind Over Mutant مخصوص ایکس باکس 360
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
سبکماجراجویی
سازگاریایکس باکس 360
نوع دیسکDVD-9
تماس بگیرید
بازی Truth or Squareمخصوص ایکس باکس 360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Truth or Squareمخصوص ایکس باکس 360

مدلبازی Truth or Squareمخصوص ایکس باکس 360
سازگاریایکس باکس 360
سبکماجراجویی نقش آفرینی
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
نوع دیسکDVD-9
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی kung fu panda مخصوص ایکس باکس 360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی kung fu panda مخصوص ایکس باکس 360

مدلبازی kung fu panda مخصوص ایکس باکس 360
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریایکس باکس 360
سبکاکشن
نوع دیسکDVD-9
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
تماس بگیرید
بازی Medal of Honor 2010 مخصوص ایکس باکس 360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Medal of Honor 2010 مخصوص ایکس باکس 360

مدلبازی Medal of Honor 2010 مخصوص ایکس باکس 360
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
نوع دیسکDVD-9
سازگاریایکس باکس 360
تعداد دیسکیک عدد
سبکنقش آفرینی تیر اندازی
تماس بگیرید
بازی Lego Hpbbit مخصوص ایکس باکس 360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Lego Hpbbit مخصوص ایکس باکس 360

مدلبازی Lego Hpbbit مخصوص ایکس باکس 360
نوع دیسکDVD-9
سازگاریایکس باکس 360
سبکاکشن ماجراجویی
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
تماس بگیرید
بازی Gears Of War مخصوص ایکس باکس 360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Gears Of War مخصوص ایکس باکس 360

مدلبازی Gears Of War مخصوص ایکس باکس 360
سبکاکشن
سازگاریایکس باکس 360
نوع دیسکDVD-9
مناسب رده سنیبزرگتر از 18 سال
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Falling Skies مخصوص ایکس باکس 360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Falling Skies مخصوص ایکس باکس 360

مدلبازی Falling Skies مخصوص ایکس باکس 360
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
سازگاریایکس باکس 360
نوع دیسکDVD-9
سبکاکشن
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Ice Age 4 مخصوص ایکس باکس 360
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Ice Age 4 مخصوص ایکس باکس 360

مدلبازی Ice Age 4 مخصوص ایکس باکس 360
نوع دیسکDVD-9
سازگاریایکس باکس 360
سبکاکشن
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
تماس بگیرید
بازی PES 2018 مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی PES 2018 مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی PES 2018 مخصوص پلی استیشن 2
نوع دیسکDVD
سبکورزشی
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریپلی استیشن 2
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
تماس بگیرید
بازی FIFA 2018 مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی FIFA 2018 مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی FIFA 2018 مخصوص پلی استیشن 2
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
تعداد دیسکیک عدد
سبکورزشی
سازگاریپلی استیشن 2
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
بازی Desert Storm 2 مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Desert Storm 2 مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی Desert Storm 2 مخصوص پلی استیشن 2
نوع دیسکDVD
سبکجنگی اکشن
سازگاریپلی استیشن 2
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی Medal Of Honor مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی Medal Of Honor مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی Medal Of Honor مخصوص پلی استیشن 2
سازگاریپلی استیشن 2
سبکجنگی اکشن
نوع دیسکDVD
مناسب رده سنیبزرگتر از 12 سال
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی سایفون فیلتر 3 مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی سایفون فیلتر 3 مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی سایفون فیلتر 3 مخصوص پلی استیشن 2
سازگاریپلی استیشن 2
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
سبکجنگی اکشن
نوع دیسکDVD
تعداد دیسکیک عدد
تماس بگیرید
بازی مبارزه برای صلح مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی مبارزه برای صلح مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی مبارزه برای صلح مخصوص پلی استیشن 2
سازگاریپلی استیشن 2
سبکجنگی اکشن
تعداد دیسکیک عدد
نوع دیسکDVD
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
تماس بگیرید
بازی ازدحام ماشین ها در شهر مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی ازدحام ماشین ها در شهر مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی ازدحام ماشین ها در شهر مخصوص پلی استیشن 2
نوع دیسکDVD
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 7 سال
سبکمسابقه ای
سازگاریپلی استیشن 2
تماس بگیرید
بازی مومیایی سری کارتونی مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی مومیایی سری کارتونی مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی مومیایی سری کارتونی مخصوص پلی استیشن 2
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
سبکاکشن
تعداد دیسکیک عدد
سازگاریپلی استیشن 2
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
بازی پینگ پنگ مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی پینگ پنگ مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی پینگ پنگ مخصوص پلی استیشن 2
سازگاریپلی استیشن 2
سبکورزشی
تعداد دیسکیک عدد
مناسب رده سنیبزرگتر از 15 سال
نوع دیسکDVD
تماس بگیرید
بازی سوپر ماریو مخصوص پلی استیشن 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

بازی سوپر ماریو مخصوص پلی استیشن 2

مدلبازی سوپر ماریو مخصوص پلی استیشن 2
تعداد دیسکیک عدد
سبکماجراجویی
سازگاریپلی استیشن 2
نوع دیسکDVD
مناسب رده سنیبزرگتر از 3 سال
تماس بگیرید
صفحه 1 از 34
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
بازی ست Bazi Set
فروشگاه اینترنتی بازی ست به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی کنسول های بازی، پلی استیشن،ایکس باکس می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات گیم در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کنسول بازی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی بازی ست با هدف ارائه جدید ترین لوازم بازی از قبیل کنسول خانگی ،کنسول پرتابل، لوازم جانبی کنسول بازی مانند کنترلر و دسته بازی ،انواع بازی ، گیفت کارت و دیگر محصولات از برند های معتبر دنیا مانند سونی، مایکروسافت، مارشال با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه بازی و گیم فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن